Εκδοση Αδειών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της οικοδομικής άδειας για κάθε τεχνικό έργο και αναλυτικότερα για την κατασκευή :
 • Μονοκατοικιών
 • Πολυκατοικιών
 • Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών χώρων
 • Καταστημάτων
 • Κτιρίων Γραφείων
 • Χώρων αναψυχής και αθλητισμού 

Επίσης αναλαμβάνουμε οικοδομικές άδειες για:
 • Αλλαγή χρήσης χώρων
 • Επισκευή
 • Προσθήκη
 • Ενίσχυση
 • Κατεδάφιση
 • Εργασίες μικρής κλίμακας